Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ärentunakören i Storvreta

Blandad kör för vuxna

Storvreta församlingsgård

Ärentunakören–Blandad kyrkokör för vuxna i Storvreta
Övar onsdagar kl 19.00–21.00 i församlingsgården i Storvreta.
Kören börjar igen till hösten 28/8.

Ärentunakören är en blandad kyrkokör i Ärentuna församling. 
Kören arbetar med en bred repertoar - allt från äldre till nutida musik.
Vi sjunger olika musikstilar och tonspråk, vi sjunger klassiskt, svängigt,
stillsamt, visor, gospel. Förra våren gjorde kören en körresa till Zürich,
där vi sjöng i Martin Luther Kirche.
Till våren medverkar vi i gudstjänster, kommer att ha en särskild dag
med sångteknik samt en vårkonsert.
Inför terminsstarten söker vi sångare i olika röstlägen.

Att sjunga i kör är roligt, socialt och nyttigt för både kropp och själ.
Kom och prova på!
Frågor och anmälan till Margareta Ranudd, kyrkomusiker i Ärentuna
församling.

Nya medlemmar är alltid välkomna!

 

Ansvarig för kören är Margareta Ranudd

Margareta Ranudd

Margareta Ranudd

Vattholma pastorat

Kyrkomusiker