Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Änglabygdsveckan 2018

Veckan som ger dig vingar

Lena församling bjuder på en spännande Änglabygdsvecka, med
intressanta samtal och den mycket uppskattade lokalt skriven och komponerad Änglabygsmässa!

Vi vill genom detta arrangemang lyfta fram Vattholmabygden och dess historia, men också bidra med ett här-och-nu-perspektiv.

Onsdag 31 januari 
Kl 19-20 Körövning i Trekanten, Vattholma

Då är det öppen körövning och alla som vill får komma och sjunga igenom all musik i änglabygdsmässan. Det kan hjälpa så att det känns lättare på söndagen.
Varmt välkommen!

”Tro på gud, nu för tiden?”
torsdag 1 feb kl 19-21

Vi lyssnar och samtalar med Christina Jutterström, tidigare
VD på SVT, Annica Anderbrant, domprost i Uppsala
domkyrkoförsamling och Klas Lundström, teologie doktor
i församlingsgården Trekanten, Vattholma.
Moderator är Rolf Larsson.

I änglabygdsveckan blir det liksom under tidigare år ett samtal om att tro på Gud i vår moderna tid. Medverkar gör tre personer med olika och spännande erfarenheter. Christina Jutterström har varit VD för Sveriges television och chefredakör för Dagens Nyheter och Expressen och en känd personlighet och debattör, Annica Anderbrandt är domprost i Uppsala, från början utbildad musiklärare och Klas Lundström, välkänd vattholmaprofil, teologie doktor och lärare på Johannelunds teologiska institut. 

De tre samtalarna detta år ansluter sig till många kända deltagare från tidigare i änglabygdsveckans samtalskvällar, såsom Wanja Lundby-Wedin, Anders Wejryd, syster Karin i Alsike, Andreas Carlgren m fl.

Samtalet riktar sig till alla som då och då funderar över livets mening och innehåll. Efter det inledande samtalet i panelen, blir det tillfälle att ställa frågor.

 

Änglabygdsmässa i Lena kyrka
söndag 4 feb kl 11
Jesu återkomst - Delar av den ”försvunna” Jesusstatyn välkomnas! 

Mari Papadopoulou | Anna Kroeker och Elin Rubinsztein, violin
Kyrkokören i Tensta & Lena medverkar under ledning av Ulrica Sjöström.
Text och musik av Rolf Larsson och Janniz Jönsson.
Det bjuds på kyrklunch och kaffe i Sockenstugan efteråt.

Se mer nedan hur det började med Jesusstatyn på SVT Uppsala:

 

 

Välkommen!

Svt Uppsala visar inslag om Jesusstatyn och Lena kyrka

ÄNGLABYGDSVECKAN,  29 jan - 4 feb 2018

NÅGOT FÖR ALLA I VATTHOLMA

Under tio års tid har den firats på olika sätt, Änglabygdsveckan. Förskolor och skolklasser har engagerats, vandringar har skett. Varje år har en samtalskväll ägt rum liksom en festgudstjänst i kyrkan på söndagen, under de senaste sju åren med en lokalt skriven och komponerad Änglabygdsmässa. I år har programmet flyttat från oktober till februari.

Vattholmaängeln är symbolen för vår bygd. Den har gjort vårt Vattholma känt i vida kretsar. Den hör till bygdens historia. Men en ängel kan också ha en djupare innebörd. Många har hört talas om skyddsänglar. Många har också upplevt oförklarliga ingripanden i sitt liv.

I Vattholma står Lena kyrka sedan sju hundra år. Änglarna har sitt hem i kyrkan. De är Guds sändebud.  Om kyrkans murar kunde tala, skulle de kunna berätta om märkliga och gripande händelser under många hundra år, om människor i stor glädje och människor i djup sorg, om hur människor efter sitt vardagsarbete kommit till kyrkan för att få helgd över livet. Och fortfarande sker det, människor kommer till kyrkan med barn till dopet, md sin döda för att få säga tack och få hopp och tröst eller man kommer till gudstjänst när klockorna ropar sitt KOM-kom  över bygden.

Speciellt för detta år är att ”Jesus återvänder till Lena kyrka”, i form av ett huvud som tillhört den stora staty, som stått på altaret i kyrkan. Statyn, en kopia av Thorvaldsens kända staty, hittades för några år sedan nedgrävd i en åker i Börje. Nu har delar av den, bl.a huvudet, återbördats till Lena kyrka och får sin plats, inte på altaret, men väl synlig i nedre delen av kyrkan.

Det finns en speciell Änglabygdsmässa, skriven och komponerad för Vattholma och alla som bor här. I den finns vår lilla plats på jorden skildrad i text och musik. Och dessutom med ett änglaperspektiv. Det är Rolf Larsson, bosatt i Vattholma som skrivit texten och Janniz Jönsson, som under flera år varit kyrkomusiker i Vattholma, som komponerat musiken. Änglabygdsmässan firas i år för sjunde gången som avslutning på veckan, det sker söndagen 4 feb kl. 11 i Lena kyrka, med Kyrkokören i Tensta-Lena och instrumentalister.

Under flera år har det skett uppmärksammade och välbesökta samtal på Trekanten under Änglabygdsveckan. Tidigare medverkande har varit t ex Wanja Lundby-Wedin, Anders Wejryd, syster Karin i Alsike, Andreas Carlgren m fl. 
I år medverkar
 Christina Jutterström, tidigare VD på SVT, Annica Anderbrant, domprost i Uppsala domkyrkoförsamling och Klas Lundström, teologie doktor
i församlingsgården Trekanten, Vattholma.
Moderator är Rolf Larsson.