Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sångstjärnorna och Sångsvamparna - barnkörerna i Storvreta

Barnkörerna i Ärentuna församling

Barnkörerna Sångstjärnorna och Sångsvamparna
startar igen till hösten under v.35

-Barnkören Sångstjärnorna, åk 3–
Tisdagar 15.00–16.00 med övning i församlingsgården. 
Körgruppen startar 27 augusti 

-Barnkören Sångsvamparna, fsk–åk 2
Torsdagar 14.00–15.00 med övning i församlingsgården.
De yngre barnen hämtas av vuxen vid skolan kl 13.30 och följs tillbaka efter övningen. Mellamål serveras från kl 13.30 
Körgruppen startar 29 augusti.

Frågor och anmälan till Margareta Ranudd.
Du kan också anmäla dig i formuläret nedan. 

Margareta Ranudd

Margareta Ranudd

Vattholma pastorat

Kyrkomusiker

Här kan du göra anmälan till barnkörerna Sångstjärnorna åk 3- som sjunger på tisdagar.

Får förekomma i tidning/på församlingens hemsida/Facebook

Måste gå med en vuxen från skolan