Stöd utsatta genom att köpa rosljus

Köp rosljus till förmån för ett projekt mot kvinnlig omskärelse.