Foto: Erik Furenhed

Information om Covid-19

Nya bestämmelser angående begravning under pandemin

På grund av den rådande pandemin och de nya restriktionerna har Västra Vikbolandets församling infört nya bestämmelser angående begravning:

Restriktioner för hur många som får vistas i våra kyrkor

I enlighet med de nya restriktionerna har Västra Vikbolandets församling infört restriktioner för hur många människor som får vistas i våra kyrkor samtidigt. Antalet har baserats på kyrkans storlek och varierar därmed beroende på kyrka.

Dagsbergs kyrka - 50

Kuddby kyrka - 100

Furingstad kyrka - 43

Tåby kyrka - 65

Östra Stenby kyrka - 83

Å kyrka - Stängd för renovering

Konungssunds kyrka - Stängd för renovering

Västra Vikbolandets församling tackar för ert tålamod och hoppas att ni tar hand om er i dessa tider.

Har ni några frågor angående detta är ni välkomna att maila Västra Vikbolandets begravningsverksamhet via louise.i.nilsson@svenskakyrkan.se eller kontakta oss
via 076-140 48 00.