Två gamla kugghjul till en klocka ligger på ett bord.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Diakonala gruppen

Under våren startar vi diakonala gruppen

Diakonala gruppen träffas regelbundet för samtal, fika och reflektion, i gruppen kan vi samtala, byta idéer och få inspiration.

Diakonala gruppens deltagare kan vid mån av tid och lust hjälpa till med olika saker i församlingsarbetet, så som hembesök, uppvaktningar, vara värdar vid våra födelsedagsfester, vid sopplunch, 11-kaffe eller kyrkvärd när vi har andakt på Wijkagården.

I en församling finns många uppgifter och allt blir roligare när vi kan hjälpas åt och även hitta på nya stora och små uppgifter som behöver utföras.

 

Vill du vara med? 

Kontakta Kenth Björk

Tel: 011-34 04 99 
E-post: kenth.bjork@svenskakyrkan.se