Öppna mötesplatser för vuxna

Just nu är mycket inställt på grund av viruset