Söka medel ur våra Stiftelser

Vi vill hjälpa dig!

Söka medel ur våra Stiftelser

I Åre pastorat och dess fyra församlingar Kall, Undersåker, Västra storsjöbygden och Åre, finns stiftelser att söka medel från. Gemensamt för dessa är att man kan söka pengar för hjälp och understöd till behövande.

·         Nils Södergrens Donationsfond i Åre (Sökande från Åre församling)

·         Nils Södergrens Donationsfond i Undersåker (Sökande från Undersåkers församling)

·         Nils Södergrens Donationsfond i Kall (Sökande från Kalls församling)

·         Kjerstin Henrikssons stiftelse (Sökande från i 1:a hand Mattmar, i 2:a hand Marby, Hallen och Mörsils socknar)

·         Kristina o Nils Anderssons stiftelse (Sökande från Mattmar socken)

·         Stiftelsen Hilda o Karl Olssons Minnesfond (Sökande från Mattmar socken)

Du kan läsa mer om stiftelsernas ändamål här:

 https://stiftelser.lansstyrelsen.se

 

Det finns en färdig ansökningsblankett att ladda ned här nedanför;

Använd den och skicka till:

Åre pastorat, Kyrkvägen 2, 837 31 Järpen

Ansökan

 

Skicka in ansökan före 27 november 2020!

Huvudansökningsperioden är 1 jan-30 april, men det går att lämna in ansökan året runt. Bidrag kan ges hela året i mån av tillgängligt kapital.

 

 Vi vill hjälpa dig!

 

Erik Persson

Erik Persson

Undersåker o Kalls församlingar

Diakon