Julvandring
Foto: Församling

Skola och förening

Vill din skolklass komma på en upplevelsevandring vid någon av årets högtider? Eller vill ni att vi besöker skolan?

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till andlig utveckling. Det vill vi bidra med i vår bygd, i både skolorna och kyrkorna.

All skolverksamhet är icke-konfessionell och öppen för alla oavsett kulturell eller religiös bakgrund och anknyter självklart till läroplanens mål.

Vi erbjuder skolorna i församlingen:

  • Allhelgonavandring för årskurs 5.
  • Visning av julkrubban för förskolan.
  • Julvandring för småskolan.
  • Kyrkupptäckarna för årskurs 1.
  • Påskvandring för årskurs 7.

Vill du veta mer eller boka en vandring kontakta expeditionen 0647-160 90