Musik och körer

Vad vore livet utan sång och musik? Sjunga i kör är livskvalitet. Välkommen att vara med!

Gemenskap i körsång!

Hallenkören

Vi övar i Församlingshemmet i Hallen, tisdagar 19:00-21:00.
Körledare Jan-Erik Wahlén, 076-817 53 34

Välkommen att vara med!

 

Musik i Våra kyrkor.
En gång i månaden är det någon form av musikprogram i någon av våra kyrkor eller församlingshem. För tid och plats se vår kalender.

Kyrkorgel
Foto: Församling