Ungdomskören

övar tisdagar ojämna veckor under vt 2022 tills vidare i församlingshemmet i Björketorp 18.00 – 19.30. Ledare: Anna-Lena och Peter Bergqvist.