Ungdomskören

övar tisdagar jämna veckor i församlingshemmet i Björketorp 18.00 – 19.30. Ledare: Anna-Lena och Peter Bergqvist.