PILGRIMSVANDRING

Pilgrimsvandring i långsam takt från Kattunga kapell till Öxnevalla kyrka.

Pilgrimsvandring i långsam takt från Kattunga kapell till Öxnevalla kyrka.

9.00   Samling vid Öxnevalla kyrka med medhavd matsäck.

          Samåkning till Kattunga kapell

 9.30  Andakt i Kattunga kapell

          Pilgrimsvandring i långsam takt till Öxnevalla kyrka.

          Vandringen beräknas ta ungefär 3 timmar

          Nattvard firas i naturen någonstans utmed vägen 

          Gemensam fikastund

Avslutning i Öxnevalla kyrka. Därefter skjutsas chaufförerna tillbaka till Kattunga kapell för att hämta bilarna.

Pilgrimsvandringen och gudstjänster leds av Hasse Andersson med medverkan av Kjell Hansson

Välkomna!