Passionsgudstjänst

Agenda för passionsgudstjänster och ljudinspelningar.

Följ Jesus på vägen till korset och uppståndelsen i församlingens passionsgudstjänster

En stor del av evangelisternas texter handlar om Jesu liv under några avgörande dagar i veckan före påsk: Jesus instiftar nattvarden, blir förrådd, gripen, förhörd, torterad, dömd, avrättad och begravd. Under några veckor före påsk inbjuds vi att följa Jesus på vägen genom lidande och död. Hans självutgivande kärlek bör inte lämna någon oberörd. Det är mot denna bakgrund som hans uppståndelse på påskdagen fylls av oförgängligt ljus och gränslös glädje.

I år följer vi Lukasserien.

Hajoms kyrka

onsdag kl 19.00   16 och 23 mars.

Tostareds kyrka

onsdag kl 19.00   30 mars och 6 april.

Almäng Fotskäl

Passionsandakt måndagar kl 10.30 under perioden 14 mars - 11 april.

Mässa på skärtorsdagen 14 april kl 10.30.

Församlingshemmet Björketorp

Passionsandakt varannan torsdag kl 14.00 under perioden 3 mars - 31 mars.

Mässa på skärtorsdagen 14 april kl 14.00.

 

Passionsgudstjänst i Tostareds kyrka 220406. Lukasserien avsnitt 6

Präst: David Ekström

Kantor: Karin Eriksson

Psalmer: 144,  143,  440:4,  700:1,  138.

Passionsgudstjänst i Tostareds kyrka 220330. Lukasserien avsnitt 5 Präst: David Ekström

Kantor: Karin Eriksson

Psalmer: 452,  143,  449:4,  700:1,  454.

Präst: David Ekström

Kantor: Karin Eriksson

Psalmer: 452,  143,  449:4,  700:1,  454.

Passionsgudstjänst i Hajoms kyrka 220316. Lukasserien avsnitt 3 och 4.

Präst: David Ekström

Kantor: Karin Eriksson

Psalmer: 449:1-3,  143,  139,  700:1,  440:1-3.

Passionsgudstjänst i Hajoms kyrka 220316. Lukasserien avsnitt 1 och 2

Präst: David Ekström

Kantor: Karin Eriksson

Psalmer: 135,  143,  448,  700:1,  453.