Kyrkohandbokens mässmusik

I den nya kyrkohandboken finns flera alternativ till gudstjänstmusik. Introduktion kommer att ske vid 1:a söndagen i advent. Här nedan finns länkar till inspelad musik och texter presenterade för de olika alternativen.