Kafferepet och kaffedax

Samling med god gemenskap i Hajom och Fotskäl

Kafferepet i Hajom

Hajoms församlingshem onsdag 16 mars, 27 april och 11 maj kl 14 - 16.

Vi samlas till god gemenskap över en kopp kaffe med tilltugg. Namnet kafferepet påminner oss om att det har funnits ett repslageri i Hajom.

Alla är hjärtligt välkomna!

Kaffedax på Almäng i Fotskäl.

Onsdag 30 mars, tisdag 19 april och 24 maj kl 14-16 i terapisalen.

Vi samlas med varandra över en kopp kaffe. Församlingsbor, både boende på Almäng och på andra ställen är välkomna!