Vi finns här

för dig

Vi finns här för dig! Behöver du prata med någon?
Hör av dig till: Lise-Lott, kyrkoherde: 046-300431 eller Åsa, präst: 046-300434.

Du kan också boka tod för enskild promenad med oss i personalen.

Helgmålsbön varje lördag kl. 18.00 på Facebook.

Västra Karaby kyrka är öppen för bön och ljuständning varje söndag kl. 10.00-11.00.

Mellan vecka 7 och 13, så kan ni se våra fastevandringar på onsdagar, där vi uppmärksammar pilgrimens 7 nyckelord.

Vill ni komma in i våra kyrkor under dagtid? Kontakta våra vaktmästare.

Se våra helgmålsböner på Facebook/Hemsida:
17 februari   Askonsdag från Västra Karaby                kl. 08.30
20 februari   1:a sön i fastan från Dagstorp                kl. 18.00
27 februari   2:a sön i fastan från Hofterup                 kl. 18.00
  6 mars        3:e sön i fastan från Västra Karaby         kl. 18.00
13 mars        Midfastosöndagen från Dagstorp          kl. 18.00
21 mars        Jungfru Marie Bebådelse från
                      Granstugan                                               kl. 14.00

Se påskens helgmålsböner på Facebook/Hemsida:
27 mars        Palmsöndag från Västra Karaby              kl. 18.00
  1 april         Skärtorsdag från Hofterup                       kl. 19.00
  2 april         Långfredag från Dagstorp                       kl. 15.00
  3 april         Påsknatt från Hofterup                            kl. 00.00
  4 april         Påskdag från Västra Karaby                     kl. 11.00
  5 april         Annandag påsk från Granstugan             kl. 14.00

Med reservation för ändring. Övriga tider för april och maj - se Facebook och/eller vår hemsida.