Församlingsråd

Församlingsrådet i Västra Karaby och Dagstorp församling består av följande personer under mandatperioden 2018-2021

Ordförande
Carina Wenliden  

Ledamöter                        
Stig Balling                         
Marie Lindén                         
Bengt-Arne Andersson          
Anders Persson                      
Lise-Lott Jönsson, kyrkoherde

Ersättare
Gun Balling                            
Lars-Åke Hammarstedt         
Gunni Gustafsson Nilsson     
Magnus Nilsson                     
Teresia Jacobsson   

Församlingsrådet i Hofterup församling består av följande personer under mandatperioden 2018-2021

Ordförande
Claes Håkanson

Ledamöter                        
Ulla Nordén                       
Siv Persson                        
Rasmus Anjert       
Gertrud Ek
Elsa Wessberg                     
Åsa Kalén, komminister

Ersättare
Hans Höglund                       
Lena-Marie Höglund