Församlingen bygger nytt servicehus

i Hofterup

Alldeles strax startar arbetet med att bygga ett nytt servicehus till Kyrkstugan i Hofterup. Arbetet kommer att ske från hösten 2021 till en bit in på våren 2022.
Den äldre vinkeldelen, placerad med gaveln ut mot vägen, kommer att rivas och ersättas med en ny servicedel. Här kommer det att finnas nya personalutrymme, nytt kök, förråd och tillgänglighetsanpassad dusch och toalett. I byggnaden kommer det också att finnas en tillgänglighetsanpassad besökstoalett med ingång utifrån.

Stora salen kommer att finnas kvar och byggnaderna kommer att byggas ihop.

Under byggtiden så kommer den befintliga besökstoaletten vara kvar.  Vi ber er besökare att gå in via stora parkeringen, söder om Kyrkstugan.