Foto: Eva Ölander

Dagstorp församlingshem

Dagstorp församlingshem har tidigare varit Dagstorp skola.

Församlingshemmet har en vidunderlig utsikt liksom Dagstorp kyrka och kyrkogård.

Foto: Eva Ölander

Lite historik:
År 1810 byggdes den första skolan i Dagstorp vid den södra sidan av kyrko-gårdsmuren. Muren utgjorde den ena långsidan av skolhuset och indelat i två rum, det ena till skolsal och det andra till bostad åt läraren.
Skolhuset byggdes till 1874.
1879 beslöts om tillbyggnad av skolans västra del, kyrkstugan, arbetet utfördes av P.O.B Thurin Dagstorp 7

Idag är församlinghemmet delat i en bostadsdel och resterande del utgör församlingssal.
Församlingssalen används sporadiskt och är en enkel sal med ett tillhörade litet kök och toalett.

Foto: Eva Ölander