V Karaby-Hofterup-Dagstorps pastorat

Välkommen till vårt pastorat. Pastoratet består av de två församlingarna: Västra Karaby och Dagstorp församling samt Hofterup församling.

Kyrknytt 2:2021

Finns HÄR
Nästa nummer kommer i september.

All annan information finns på vår hemsida, Facebook och på vår anslagstavla vid Granstugan, HO Möllers väg 10 i Dösjebro.

Pastorsexpedition

Expeditionen ligger i Dösjebro på H O Möllers väg 10.

Just nu tar vi inte emot besök på expeditionen pga av rådande förhållande.
Ta gärna kontakt per telefon:

måndag-fredag mellan kl. 10.00-12.00.
Telefon: 046-771035
E-post: vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se

För att hitta hit: http://kartor.eniro.se/m/DeyHg