Foto: Cecilia Nilsson

V Karaby-Hofterup-Dagstorps pastorat

Välkommen till vårt pastorat. Pastoratet består av de två församlingarna: Västra Karaby och Dagstorp församling samt Hofterup församling.

Pastorsexpedition

Expeditionen ligger i Dösjebro på H O Möllers väg 10.

Ta gärna kontakt per telefon:

Måndag - fredag mellan kl. 10.00-12.00.
Telefon: 046-77 10 35
E-post: vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se

För att hitta hit: http://kartor.eniro.se/m/DeyHg

Kyrknytt 3:2021

Finns HÄR
Nästa nummer kommer i december.

All annan information finns på vår hemsida, Facebook, på vår anslagstavla vid Granstugan, HO Möllers väg 10 i Dösjebro, och på anslagstavlorna vid våra kyrkor.