Visk - frågor och svar

Västra Frölunda pastorat har ställt samma frågor till alla kandiderande nomineringsgrupper. Alla har fått chans att svara. Här kan du läsa svaren från nomineringsgruppen Visk - Vänstern i Svenska kyrkan, inför Kyrkovalet 2021.

Varför ställer ni upp i kyrkovalet i Västra Frölunda pastorat?

Vi ser att Svenska kyrkan i Västra Frölunda och i hela Sverige står inför en oundviklig förändring. Vi hoppas att vi kan hjälpa till att bevara Svenska kyrkans hjärta. Denna kärnan i Svenska kyrkan är grunden i Jesus budskap, tolerans och solidaritet till alla. Att kyrkan kan vara en helande plats, en plats där alla är välkomna. Visk är inspirerad av befrielseteologin och en person vi respekterar extra mycket är KG Hammar, före detta ärkebiskop i Svenska kyrkan. 

Vad är kyrkans roll i samhället om 10 år, tror ni?

Kyrkan måste ta sitt ansvar som ålades oss av Jesus att hjälpa de svaga och förföljda. Pandemin har visat att kyrkan har en central roll i svåra stunder och förtvivlan, men är också en plats för skratt och gemenskap. ViSK hoppas att kyrkan kan växa och bli en central roll i människors vardag.  En varm och välkomnande plats.

Vad är era tre viktigaste mål/frågor under kommande mandatperiod?

ViSK vill att gudstjänsten/mässan skall förbli en av de viktigaste delarna i kyrkan. ViSK ser att gudstjänsten ska inta en central roll, en rastplats på vår vandring genom livet. Mässan är den källa där vi får tillgång till tradition, berättelser, vila, samhörighet, stillhet, upprättelse och förlåtelse.

Ensamhet är ett problem i vårt moderna samhälle och detta har blivit ännu mer påtagligt under pandemin. Vi vill arbeta för att kyrkan skall vara mer tillgänglig och ha längre öppettider så den som är ensam kan få gemenskap. Att kyrkan blir en naturlig mötesplats där man kan hitta vänskap och trygghet. Diakonin får en central roll i vår vision.

Ekumenisk och interreligiös dialog är viktigt för ViSK och för samhället i stort.  Sverige är idag ett mångreligiöst land. Religionen spelar en viktig roll för människors identitet oavsett ursprung. Därför är det viktigt att arbeta för ökad tolerans och öppenhet för människors möjlighet att leva i sin religion. Svenska kyrkan är en naturlig del i dialogen med andra samfund, kyrkor och religioner. För dialog gör att vi kan samexistera utan konflikter och det tjänar alla på.

/Klaus-Yngve Pedersen styrelsemedlem i Visk och kandidat till Västra Frölunda pastorat