Vardagsliv i Tynnered

En kvinnogrupp som ses tisdagar 10.00 i Tynnereds kyrka. Fika och samtal.

Vardagsliv - program våren 2022

Tema: För Gud är ingenting omöjligt

För Gud är ingenting omöjligt, det säger ängeln Gabriel i Lukas 1:37 till Maria när han berättar att hon ska bli havande med Guds son Jesus. Även Sara får i Första Moseboken 18:13 höra detta, när hon ler i tältöppningen bakom Abraham, och Herren säger att hon som en mycket gammal kvinna ska bli mamma.

Hur kan vi förhålla oss till Guds ord om att ingenting är omöjligt idag? Hur kan vi öppna upp dörren för Jesus i våra hjärtan? Vilken roll spelar änglarna i våra liv som Guds budbärare? Hur påverkar dopet vårt kristna liv? Detta är några saker som vi kommer att samtala om under våra träffar varje tisdag kl 10- 12 i Tynnereds kyrka, Turkosgatan 1. Ibland gör vi även studiebesök. Varje träff inleds med fika fram till kl 10.30 och vi avslutar med en andakt ca kl 11.30. Varmt välkommen!

22 februari
Inledning på temat För Gud är ingenting omöjligt. Bibelstudie Första
Moseboken 18:13, Lukas 1:37 och Matteusevangeliet 9:18-26

1 mars
Vad betyder änglar i våra liv idag? Lena Andersson inleder.

8 mars
Varför har vi internationella kvinnodagen? Elisabeth Andersson och Lisbeth Anderson.

15 mars
"För Gud är inget omöjligt - det ser vi i Moder Teresas liv. Birgitta Länström håller föredrag.

22 mars
Temavecka: Vår fader, föreläsning med Suzana Enmark.

29 mars
Gemensam gudstjänstplanering inför Vardagslivs medverkan på gudstjänsten den 3 april med Brita Rudberg Österberg.

5 april
Dopets betydelse i vårt kristna liv med Brita Rudberg Österberg.

12 april
Påskvandring med Suzana Enmark

19 april
Fortsättning diskussionen om kvinnors rättigheter från den 8 mars.

26 april
Pastorsadjunkt Stina Tysk berättar om sitt liv.

3 maj
Bibelstudie om bönens betydelse i våra liv.

10 maj
Besök på ökenmässan i Fässberg kl 18.30. Fika och samtal med Christian Josefsson i Fässbergs församlingshem kl 17.30. Vi ses för samåkning kl 17.00 på parkeringen vid Tynnereds kyrka. OBS tiden!

17 maj
”En seende Gud” med Kajsa Hagerius.

24 maj
Diakonpraktikanten Mats besöker oss och berättar om sin vandring till att bli diakon.

31 maj
Gemenskapsresa. Mer info kommer.

7 juni
Terminsavslutning med grillning

För mer information om kvinnogruppen Vardagsliv, vänligen kontakta
Lena Andersson, diakon. 031-731 64 34.

Så behandlar vi dina personuppgifter - GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss i Svenska kyrkan, Västra Frölunda pastorat. Därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Tynnereds församling

Välkommen till församlingen som vill synliggöra Guds närvaro i en anda av gästfrihet, delaktighet, mångfald och helighet. I församlingen finns Grevegården och Tynnereds kyrka, och dessutom två förskolor.