Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Tro och liv

Varannan vecka möts vi i samtal kring boken Tro och liv. Som en röd tråd genom boken finns övertygelsen att Gud är med oss i glädje och sorg, i vardag och fest  – för tro och liv hör ihop.

Under träffarna kommer vi att blanda upplevelse, undervisning och delande. Välkommen att dela dina tankar och frågor. Anmälan till Karin Bergenheim, se kontaktuppgifter nedan. Planerad höstterminsstart 6 september 2021, därefter träffas vi jämna veckor.

Varmt välkommen!
Lars Hilding och Karin Bergenheim

Upplägg på träffarna

18.30           Drop-in fika till självkostnadspris (25:-)
19.00           Program
20.45           Avslutande andakt
21.00           Slut

Karin  Bergenheim

Karin Bergenheim

Västra Frölunda pastorat

Församlingspedagog Älvsborgs församling

Lars  Hilding

Lars Hilding

Älvsborgs församling

Präst