Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Svenska Kyrkans Unga i Västra Frölunda församling

Svenska kyrkans unga är en demokratisk organisation med Kristus i centrum som verkar för ungas gemenskap och chans att påverka verksamhet inom kyrkan.

Svenska Kyrkans Unga i Frölunda (SKUF) är en lokalavdelning inom Svenska Kyrkans Unga. Vi arbetar för att föra ungas talan genom att påverka och skapa verksamhet i vår församling, speciellt för barn, ungdomar och konfirmander.

SKUF drivs av en styrelse. Styrelsen väljs in på SKUF:s årsmöte som får i uppdrag att leda lokalavdelningen under året. Styrelsen träffas varje månad för att planera verksamheter, diskutera våra mål som lokalavdelning och vad som är på gång för ungdomar i församlingen och även inom (det framtida) pastoratet.

Vi anordnar roliga och nyttiga aktiviteter för unga såsom spelövernattningar, femkamp, strandhäng, filosofiskt fika, dramamässor och mycket mer! Vi driver även en pluggstuga för unga från mellanstadiet upp till gymnasiet som regelbundet hålls varje vecka under skolterminen.

Styrelsen

Karl Larsson, ordförande

Linda Andreasson, vice ordförande

Nora Johansson, ledamot, registeransvarig, kontaktperson. 

Malin Petersson, ledamot, kontaktperson. 

Alice Jansson, ledamot

Jana Vermeyen, ledamot