Svenska Kyrkans Unga i Älvsborg

Älvsborgs församlings ungdomsarbete är en del av Svenska Kyrkans Unga. Vårt mål med verksamheten är vara en demokratisk, medlemsstyrd, barn- och ungdomsrörelse i Svenska kyrkan.

Älvsborgs församlings ungdomsarbete är en del av Svenska Kyrkans Unga. Vårt mål med verksamheten är vara en demokratisk, medlemsstyrd, barn- och ungdomsrörelse i Svenska Kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Svenska Kyrkans Unga vill arbeta för alla barn och ungdomar mellan 0 och 30 i Älvsborgs församling. Alla är välkomna att vara med.

Bli medlem

De som vill vara medlemmar och därmed ställa sig bakom Svenska Kyrkans Ungas syfte och mål är välkomna att registrera sig som medlemmar via våra medlemssidor

 

Kontaktpersoner:
Elisabeth Dahlberg
jag@elisabethdahlberg.se

Erik Eliasson
kire001er@gmail.com

Det går också bra att höra av sig till pedagog Karin Bergenheim och pedagog Torbjörn Lindblad, kontaktuppgifter nedan.

Läs mer om Svenska kyrkans unga:
Svenska kyrkans Unga på riksnivå: svenskakyrkansunga.se
Svenska kyrkans Unga i Göterborgs stift: skug.se