Foto: Brian A Jackson/Shutterstock

Söndagsgudstjänsten

Det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. Välkommen till Näsets kyrka och fira gudstjänst varje söndag.

Söndag och helgdag kl. 11 firas gudstjänst eller mässa. Mässa innebär gudstjänst med nattvard. En gång i månaden har vi dock söndagsgudstjänst klockan 17.00. Se kalendern nedan för klockslag och detaljer.