Socialdemokraterna - frågor och svar

Västra Frölunda pastorat har ställt samma frågor till alla kandiderande nomineringsgrupper. Alla har fått chans att svara. Här kan du läsa svaren från nomineringsgruppen Socialdemokraterna, inför Kyrkovalet 2021.

Varför ställer ni upp i kyrkovalet i Västra Frölunda pastorat?

Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan.

Mot detta mobiliserar de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp – det kan vi aldrig acceptera!

Vad är kyrkans roll i samhället om 10 år, tror ni?

Om svenska kyrkan får vara en öppen och solidarisk folkkyrka även i framtiden så kommer den om 10 år att vara i ständig dialog med samhället och vara en stark kraft för alla människors lika värde och mot alla former av rasism och förtryck. Samtidigt kommer kyrkan i sin gudstjänstverksamhet, undervisning, mission och diakoni tydligt i ord och handling visa på allas gemensamma ansvar för vår världs överlevnad. Tonvikten på en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet kommer att engagera allt fler medlemmar till ideellt arbete i kyrkans regi.

Det frivilliga och lokala arbetet i församlingen innebär också ett ställningstagande mot fattigdom och sociala orättvisor. Kyrkan kommer framförallt att utveckla sitt stödarbete i drabbade utvecklingsländer, och hemma i Sverige kommer kyrkan att utveckla sitt diakonala arbete med att stödja människor som drabbats av exempelvis psykisk ohälsa, våld och hot samt personlig sorg och oro.

Genom att värna om människovärdet och behovet av en meningsskapande gemenskap kommer intresset för religion och existentiella frågor att öka. Allt färre kommer därför att lämna svenska kyrkan och fler söka sig till den. Med kraften från den levande gudstjänstverksamheten i våra församlingar och i ständig samverkan med samhällets utveckling kommer den svenska kyrkan att ta ansvar för en framtid som skänker hopp, tröst och levnadsmod.

Vad är era tre viktigaste mål/frågor under kommande mandatperiod?

Att säkerställa att församlingen är öppen, solidarisk och att alla känner sig välkomna. Exempelvis vill vi att alla medarbetare utbildas i HBTQ-frågor genom regnbågsnyckeln och att församlingen därigenom blir Regnbågsmärkt.

Att församlingen bidrar mer till ACT Svenska kyrkans arbete mot fattigdom, förtryck och orättvisor.

Att församlingen ställer krav på kollektivavtal när den beställer varor och tjänster. Svenska kyrkan ska vara en kraft för en schyssta villkor på arbetsmarknaden.

/Jane Åberg, socialdemokraterna