Foto: Helena Andersson

Sittgympa

INSTÄLLT TILLS VIDARE! (Uppdaterad 2020-03-20.) Har du svårt för kraftig gymnastik eller har en försämrad balans? Då kanske sittgympa i Näsets kyrka är något för dig.

På grund av det rådande läget med Coronaviruset och smittrisk är denna verksamhet tills vidare inställd. Vi följer utvecklingen och beslut tas efter hand.

Sittgymnastiken är för dig som har lite sämre balans, eller inte klarar av kraftig gymnastik. Sittgympan anpassas efter deltagarnas förmåga att röra sig.

Träffar tisdagar 12.30-14.30 i Näsets kyrka.
Lättare träning i 45 minuter och avslutning med gemensam fika till självkostnadspris. Sittgympan leds av Terttu Urholm som är en erfaren gympaledare.

Att vara med på sittgympan är kostnadsfritt och ingen anmälan behövs.

Har du frågor, kontakta Peter Belsing diakon

Peter  Belsing

Peter Belsing

Västra Frölunda pastorat

Diakon i Näsets församling