Foto: Helena Andersson

Sittgympa

Har du svårt för kraftig gymnastik eller har en försämrad balans? Då kanske sittgympa i Näsets kyrka är något för dig. Vi startar igen 7 september 2021.

Sittgymnastiken är för dig som har lite sämre balans, eller inte klarar av kraftig gymnastik. Sittgympan anpassas efter deltagarnas förmåga att röra sig.

Träffar tisdagar 11.15 i Näsets kyrka.
Lättare träning i 45 minuter och avslutning med gemensam fika till självkostnadspris. Sittgympan leds av Terttu Urholm som är en erfaren gympaledare.

Att vara med på sittgympan är kostnadsfritt och ingen anmälan behövs.

Har du frågor, kontakta Peter Belsing diakon

Peter  Belsing

Peter Belsing

Västra Frölunda pastorat

Diakon i Näsets församling