Sopplunch
Foto: Cayla 1/Unsplash

Sopplunch med andakt

INSTÄLLT TILLS VIDARE! (Uppdaterat 2020-03-20.) Välkommen att delta i gemenskapen - sopplunch ordnas på Donsö, Styrsö och Vrångö. Läs mer här!

På grund av det rådande läget med Coronaviruset och smittrisk är denna verksamhet tills vidare inställd. Vi följer utvecklingen och beslut tas efter hand.

Sopplunch med andakt på Donsö och Styrsö

Varannan torsdag kl. 12.30 i Donsö församlingshem (ojämna veckor)
och varannan torsdag i Styrsö församlingshem (jämna veckor), serverar vi god soppa till priset av 40 kr. Sopplunchen utgår de torsdagar då gemenskapsträff
anordnas. För skjuts till församlingshemmen eller mellan öarna, kontakta expeditionen.

Vi startar igen torsdag 23 januari 2020 klockan 12.30-14.00 i Styrsö församlingshem. Varmt välkomna!

Obs! Sopplunchen på Donsö 30 januari är inställd.

Sopplunch på Vrångö

Sopplunch på Vrångö ca. en gång i månaden.