Älvsborgs prästgård

Prästgården i Älvsborg

Prästgården ligger strax nedanför Älvsborgs kyrka och används till församlingens förskola.

Historik

År 1926 uppfördes prästgården och den var först komministerbostad i dåvarande Västra Frölunda församling, senare bostad för kyrkoherden i Älvsborgs församling. I denna byggnad fanns även Älvsborgs kyrkobokföringsdistrikts expedition och från 1967 - då Älvsborg blev egen församling - pastorsexpeditionen.

Prästgården upphörde som bostad 1977. Byggnaden har därefter använts bland annat för barn- och ungdomsverksamhet. Efter att församlingshemmet byggts om 1984-85 flyttades pastorsexpeditionen dit från prästgården.