POSK - frågor och svar

Västra Frölunda pastorat har ställt samma frågor till alla kandiderande nomineringsgrupper. Alla har fått chans att svara. Här kan du läsa svaren från nomineringsgruppen POSK - Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, inför Kyrkovalet 2021.

Varför ställer ni upp i kyrkovalet i Västra Frölunda pastorat?

POSK i Västra Frölunda pastorat vill verka för:

  • att i församlingarna erbjuda en öppen folkkyrka med låga trösklar, högt i tak, tron i centrum och alla människors lika värde i grunden
  • att musiken ska vara en ingång till glädje, gemenskap och ideellt engagemang
  • att ha en dynamisk församlingsgemenskap i lyhördhet för människors behov där varje människa känner sig välkommen och ses som en gåva och en resurs
  • att aktivt stödja pågående miljödiplomering och hållbar utveckling av skapelsen

Läs mer på: www.posk.se/vastra-frolunda-pastorat/

Vad är kyrkans roll i samhället om 10 år, tror ni?

Kyrkan är den naturliga mötesplatsen för gemenskap människor emellan och för att skapa framtidstro och trygghet i tillvaron.

Vad är era tre viktigaste mål/frågor under kommande mandatperiod?

  • Att vi skapar glädje och gemenskap i all åldrar inom våra församlingar i pastoratet.
  • Att vi är tydliga föregångare och opinionsbildare i klimatfrågan
  • Att vi ökar medlemsantalet

     

/Kenneth Lindhe, ordförande i kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Västra Frölunda pastorat