Personal Arken

På förskolan Arken i Tynnereds kyrka arbetare tre barnskötare och en förskollärare.

Personalen på Förskolan Arken