Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Pastoratets diakonala samarbetsparners

Västra Frölunda pastorat samarbetar med Göteborgs kyrkliga Stadsmission, Kyrkans Jourtjänst och Svenska kyrkans familjerådgivning.

Vi bidrar också till följande gemensamma diakonala verksamheter:

  • Sjukhuskyrkorna
  • Arbetet med intellektuellt funktionshindrade i Guldhedskyrkan
  • Sverigefinska verksamheten 
  • Teckenspråkig verksamhet
  • Andlig vård inom kriminalvården
  • Kyrkan i högskolan