Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pastoratets diakonala samarbetsparners

Västra Frölunda pastorat samarbetar med Göteborgs kyrkliga Stadsmission, Kyrkans Jourtjänst och Svenska kyrkans familjerådgivning.

Vi bidrar också till följande gemensamma diakonala verksamheter:

  • Sjukhuskyrkorna
  • Arbetet med intellektuellt funktionshindrade i Guldhedskyrkan
  • Sverigefinska verksamheten 
  • Teckenspråkig verksamhet
  • Andlig vård inom kriminalvården
  • Kyrkan i högskolan