Foto: Markus Spiske/Unsplash

Förskolan Pärlan i Näset

Näsets församling har en egen förskola, Pärlan.

Pärlan är en förskola för 17 barn. Verksamheten är skolförberedande och temainriktad med pedagogiska samlingar, musik och rytmik, fri lek, mycket skapande arbete och utevistelse.

Kontakta rektor Ingela Åstrand för information och anmälan.

Vi som jobbar här är:

Charlotte Ljung, fsk

Kimella Efraimsson, bsk
Shahian Younes Saleh, mathantering/ bsk
Monica Wallhult, bsk
Anita Skeppstedt Lisshamre, vik.

Ingela Åstrand

Ingela Åstrand

Västra Frölunda pastorat

Rektor förskola Västra Frölunda pastorat

Mer om Ingela Åstrand

Rektor för Kyrkans förskola i Älvsborg och förskolan Pärlan i Näsets församling