Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ett nytt pastorat

1 januari 2018 bildade Näset, Styrsö, Tynnered, Västra Frölunda och Älvsborgs församlingar tillsammans Västra Frölunda pastorat.

Från och med 1 januari 2018 har Näset, Styrsö, Tynnered, Västra Frölunda och Älvsborgs församlingar en ny organisation. Dessa fem församlingar bildar tillsammans Västra Frölunda pastorat. Pastoratet har en kyrkoherde och ett kyrkoråd. Kyrkoherde är Annika Vindare. Var och en av församlingarna har en församlingsherde, vilkas uppdrag på många sätt liknar det kyrkoherdarna hade tidigare.

De lokala församlingarna är utgångspunkten för det mesta av den kyrkliga verksamheten men det som blir bättre att vi gör tillsammans samverkar vi kring. Pastoratet har nu en gemensam expedition där man bland annat kan boka dop och andra kyrkliga handlingar.

För dig som besöker våra kyrkor och verksamheter kommer den nya organisationen inte att märkas särskilt mycket. 

Välkommen till våra kyrkor!