Närvaro, öppenhet och hopp i Coronatider

Information om hur Västra Frölunda pastorat tillfälligt har ställt om.

Närvaro - Vi finns på plats med våra kyrkor, med människor och verksamheter som anpassade efter alla restriktioner denna speciella tid. Vi visar hänsyn till varandra och kommer enbart när vi är friska.

Öppenhet – Vi prövar nya former genom att var mer utomhus, karantänkonserter (sända via nätet) och Facebooksända gudstjänster från Tynnereds kyrka söndagar klockan 11.00.

Hopp – vi finns här för att vi tror att Gud vill att vi skall finnas här. Och vi tror att Gud som gett var och en av oss livet också kommer vara med imorgon och alla dagar tills tidens slut!

Digital andakt på hemsidan och livesändning av gudstjänster på Facebook finns tillgängliga för alla. Dop och vigslar är möjliga att genomföra så länge det är färre än femtio i kyrkan. Vi ser gärna att begravningar genomförs utan långa dröjsmål. Dessa kan, likt dop och vigsel, filmas så att den som inte kan vara med på plats kan följa gudstjänsten ändå. Församlingarna stöttar så gott det går med teknisk support och tillgång till wifi.

Om du är isolerad och vill ha kontakt så finns möjlighet att ringa eller skriva e-post till församlingarnas diakoner eller präster. Du kan också höra av dig till expeditionen för vidare kontakt: 031-731 64 50.

Expeditionen - kontakta oss

För allmänna frågor & bokning av dop, vigsel och begravning 

Telefon: 031-731 64 50
Telefontider: Måndag till torsdag 09.00-12.00, 13.00 -15.30. 
Fredag, 10.00-12.00, 13.00-15.30

E-post för allmänna frågor:  Fråga Västra Frölunda pastorat
E-post för bokning: Bokning Västra Frölunda pastorat

OBS! När du mailar om särskild kyrka eller församling - skriv då i mailet vilken kyrka/församling du avser för att vi snabbare ska kunna hjälpa dig. 

Renovering av Västra Frölunda kyrka 
Västra Frölunda kyrka kommer genomgå en omfattande renovering både in- och utvändigt. Kyrkan kommer därför att vara stängd 2020-07-27 – 2021-03-31. Gudstjänster, veckomässor samt morgon- och middagsböner kommer att firas i församlingssalen.

 

Så behandlar vi dina personuppgifter