Nomineringsval

Vilka vill du se i församlingsrådet 2022-2024? Känner du någon, eller är själv intresserad, nominera innan eller på nomineringsmötet 14 november på respektive kyrkkaffe.

Västra Frölunda pastorat leds av kyrkoherde Ingvild Fallegård tillsammans med ett kyrkoråd som utses av kyrkofullmäktige. Det är till kyrkofullmäktige vi har valt ledamöter nu i kyrkovalet 19 september.

De fem församlingarna Näset, Styrsö, Tynnered, Västra Frölunda och Älvsborg har också varsitt församlingsråd med personer som ska vara aktiva och förankrade i församlingens arbete. 

Församlingsherden arbetar tillsammans med församlingsrådet med församlingens och gudstjänstlivets inriktning. Därför är det viktigt att nominera personer som representerar din församling. Detta gör vi genom ett nomineringsmöte, söndagen den 14 november vid kyrkkaffet efter gudstjänsten. 

De regler som gäller för att kunna väljas är:
Du ska vara medlem i Svenska kyrkan, ha fyllt 18 år och bor i Västra Frölunda pastorat.

Vill du nominera någon ska du tillfråga denne i förväg. Du kan nominera i förväg eller på nomineringsmötet. Det finns särskilda nomineringslappar i din kyrka eller här nedan, på hemsidan.

Vill du veta mer vad det innebär fråga någon av nuvarande ledamöter eller din församlingsherde.

För STYRSÖ FÖRSAMLING gäller också följande:

Nomineringsmötet blir i Styrsö församlingshem vid kyrkkaffet söndag 14 november direkt efter gudstjänsten. Det finns nomineringslappar i alla kyrkor på öarna och man kan lämna in sin nomineringslapp i respektive kyrka fram till fredag 12 november kl. 12. Då kommer dessa lappar till Styrsö och är med i nomineringsmötet 14 november. 

Lapp att skriva ut

Nomineringslapp (pdf).

Lämna lappen till församlingsherden eller posta den till Västra Frölunda kyrkogata 2, 421 47 Västra Frölunda. Om du postar lappen måste den vara pastoratet tillhanda senast den 8 november.

Församlingsråden

I varje församling finns ett församlingsråd. Församlingsherden arbetar tillsammans med församlingsrådet med församlingens och gudstjänstlivets inriktning. Här presenteras nuvarande råd och deras ledamöter.

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Så styrs Västra Frölunda pastorat

Kyrkovalet 2021

Kyrkovalet 2021 ägde rum söndagen den 19 september. I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren. Här samlar vi all kyrkovalsinformation gällande Västra Frölunda pastorat.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medarbetare, avdelningar och församlingar i hela Västra Frölunda pastorat.