Foto: Tommy Hitfeldt

Middagsbön

En stilla stund mitt på dagen, välkommen till Tynnereds kyrka 12.00 måndag - torsdag.

middagsbön - ordningen

KLOCKRINGNING

BÖN & LJUSTÄNDING

Gud, här är vi, rotade på jorden, öppna mot himlen. Hjälp oss att se Dig och varandra. Amen.

TAIZÉSÅNG

DAGENS BIBELORD

- därefter tyst reflektion

 KYRKANS FÖRBÖN

- inleds med skriven bön, därefter tystnad/fri bön och avslutning:

Gud, tack för Tynnereds församling och Västra Frölunda pastorat
att Du vill göra dig synlig i det vi är, gör och säger.

Varje människa och skapad varelse har du i kärlek gett gåvor
till glädje, gemenskap, livsmod och hopp.

Måndagar ber vi särskilt för alla barn och familjer, förskolor och skolor.
Tisdagar ber vi särskilt för alla ungdomar och unga vuxna
Onsdagar ber vi särskilt för alla människor mitt i livet.
Torsdagar ber vi särskilt för alla mogna människor med många år till både kropp och sinne.
Fredagar ber vi särskilt för alla människor i utsatta livssituationer.

L: Gud, vi ber, gör din närvaro synlig. Tack för att du hör vår bön..

Alla: …och möter oss med kärlek. Amen.

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.

VÄLSIGNELSEN

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

TAIZÉSÅNG

KLOCKRINGNING