Frälsarkransen i armband, mobil och i naturen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Livets pärlor - en kort introduktion till Frälsarkransen

Vill Du veta mer om Frälsarkransen som en väg till bön i vardagen? Vi firar Pärlandakt i Frölunda församlingshem varje torsdag klockan 18.00. Välkommen till 6 träffar direkt efter andakten. Vi träffas varje torsdag 3/9 – 8/10.

Frälsarkransen är ett modernt radband med 18 pärlor i olika färger och av olika betydelser. Bland annat jag-pärlan, hemlighetspärlan, ökenpärlan och så vidare... Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Frälsarkransen, också kallad Livets pärlor

Livets pärlor har nu under många år tilltalat vuxna, barn och ungdomar, sökare, tvivlare och troende. Pärlornas betydelse bär en allmänmänsklig existentiell grund och öppnar för egna tankar och tolkningar, samtidigt som de bygger på den kristna trons grunder och följer Jesu livsväg. Vi i Västra Frölunda församling är en av många församlingar i Svenska kyrkan som gärna har med pärlorna som ett verktyg i både gudstjänst och undervisning, mission och diakoni.

Tillkomsten av Frälsarkransen

”Martin Lönnebo skapade radbandet en sommar när han båtluffade i Grekland. En storm tvingade båten till en ö med bara 47 invånare inklusive byns präst. Martin fick tag på ett litet rum, och i det rummet började han skissa fram Frälsarkransen. Idag finns radbandet Frälsarkransen på tiotusentals handleder, i fickor och i väskor. Den har hjälpt otaliga människor till fördjupad bön och innerligare Gudskontakt."

Utdrag ur text från Verbum

Varje pärla i Frälsarkransen har något viktigt att berätta

Varje pärla i Frälsarkransen har något viktigt att berätta:

Gudspärlan: Påminner om att det finns någon som alltid är med och som vakar över oss. Den är Frälsarkransens början och slut, ursprung och mål.

Tystnadspärlorna: Påminner om den viktiga tystnaden och att stänga av malande tankar och prestationskrav och bara vara.

Jagpärlan: Riktar tanken inåt, till den vi är när yttre roller skalas bort. Den påminner om att vi är skapade till Guds avbild.

Doppärlan: Den vita pärlan manar oss att våga börja om på nytt. Den rymmer dopets löfte om obegränsad nåd och förlåtelse. Det är aldrig för sent.

Ökenpärlan: Symboliserar motgångar, stunder då livet ter sig som en öken. Att våga vara också i det svåra.

Bekymmerslöshetspärlan: Den himmelsblå pärlan är livets rastplats. Där i lugnet närs livslust och livsmod. Här får vi vara, utan att göra. Här finns inga krav.

Kärlekspärlorna: Alla liv rymmer kärlek, de människor vi älskar och de som älskar oss. Kärlekspärlorna är två. Att älska är livets stora, flödande gåva.

Hemlighetspärlorna: Tre små pärlorna rymmer hjärtats innersta hemligheter. De som vi inte pratar med någon om. Hemlighetspärlan med en nyans av grönt talar om medmänsklighet.

Nattens pärla: Den svarta pärlan står för livets tyngsta och mörkaste stunder. Gud finns hos oss också i det mörka.

Uppståndelsepärlan: Den vita pärlan står för godhetens seger över ondskan. För hoppet som övervinner oro och rädsla. Den vill frid och ljus. Här flödar ljus och liv.

Marianne Fogelqvist

Marianne Fogelqvist

Västra Frölunda pastorat

Präst i Västra Frölunda församling