Kursanmälan - Sensus

Läs här om hur Västra Frölunda pastorat behandlar personuppgifter när vi samarbetar med Sensus studieförbund.

När vi erbjuder en studiecirkel, kurs eller annat arrangemang samarbetar vi vanligtvis med Sensus studieförbund. Det kan exempelvis röra sig om deltagande i kyrkokören eller liknande. Vi och Sensus kommer vara tydliga med att vi samarbetar innan du anmäler intresse till en sådan verksamhet. Om du anmäler intresse kommer vissa av dina personuppgifter, såsom namn, personnummer och e-postadress samt i vissa fall även uppgifter om specialkost, att skickas till Sensus i syfte att de ska kunna uppfylla sin del av samarbetet. Sensus och Västra Frölunda pastorat ansvarar alltid självständigt för den behandling av personuppgifter vi utför inom ramen för våra respektive verksamheter. Västra Frölunda pastorat ansvarar för den behandling vi utför för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som medlem, medan Sensus ansvarar för den behandling av personuppgifter som krävs för att kunna tillhandahålla studiecirklar, kurser och andra arrangemang i egenskap av studieförbund i enlighet med Folkbildningsrådets kriterier.

Vid frågor om hur dina personuppgifter behandlas av Sensus ska du i första hand vända dig till dem på e-postadressen dataskydd@sensus.se. Om du är osäker kan du dock alltid kontakta Västra Frölunda pastorat så hjälper vi dig att komma rätt.

Vid kursanmälan (pdf)

DATASKYDDSOMBUD västra frölunda pastorat

Gabriel Axelsson
070-268 89 27
dso@xeeda.se

Expeditionen - kontakta oss

För allmänna frågor & bokning av dop, vigsel och begravning 

Telefon: 031-731 64 50
Telefontider: Måndag till torsdag 09.00-12.00, 13.00 -15.30. 
Fredag, 10.00-12.00, 13.00-15.30

E-post för allmänna frågor:  Fråga Västra Frölunda pastorat
E-post för bokning: Bokning Västra Frölunda pastorat

OBS! När du mailar om en kyrka eller församling - skriv då i mailet vilken kyrka/församling du avser för att vi snabbare ska kunna hjälpa dig.  

Så behandlar vi dina personuppgifter