Foto: Magnus Aronson/Ikon

Konfa Tynnered 2021/22

Välkommen till "En resa genom tid och rum"! I Tynnereds kyrka och församling har vi en konfirmationsgrupp som kommer ses varannan söndag under läsåret. Det blir också två läger!

I höst vill vi inbjuda till konfirmation i Tynnereds församling med start söndag den 26 september. Vi träffas sen varannan söndag 12.30-15.00. Vi åker på läger i Sverige 29 oktober-31 oktober 2021 och vi har som mål att åka på läger till Köpenhamn våren 2022. 

Konfirmationsmässa i slutet av maj 2022 i Tynnereds kyrka.

Obs! Med reservation för ändringar med tanke på coronaviruset. Vi följer självklart och noggrant Folkhälsomyndighetens alla riktlinjer och rekommendationer.

Vi som kommer jobba med gruppen är: 

Suzana Enmark

Suzana Enmark

Västra Frölunda pastorat

Församlingsassisten Tynnereds församling

Anna Dubár

Västra Frölunda pastorat

Präst - Tynnereds församling

Deniz Liman

Deniz Liman

Västra Frölunda pastorat

Ungdomsledare Tynnereds församling

Marie-Louise Marek

Marie-Louise Marek

Västra Frölunda pastorat

Diakon - Tynnereds församling