Foto: Ida Bergenholtz

Konfa Näset 2021/22

Vi i Näsets kyrka och församling vill erbjuda ett riktigt kul och spännade konfaår där vi får lära känna varandra och kristen tro.

Näset sommarkonfa - anmälan är öppen

Denna grupp var tidigare markerad som fulltecknad men på grund av stort intresse öppnas ännu en grupp upp för fortsatt anmälan. Grupp 1 är alltså full (30 konfirmander), de som anmäler sig nu hamnar i grupp 2. Vi återkommer om det blir ändringar i datum för träffar, läger och konfirmationsgudstjänst. (uppdaterat 21-06-08)

Gruppen ses en torsdagskväll i månaden + enstaka helgträffar vt 2022. Tre intensivveckor inklusive läger i juni 2022.
Välkomna till konfa i Näsets kyrka! Vi startar upp andra advent (5 december) med gudstjänst och informationsmöte. Därefter ses vi cirka en torsdagkväll i månaden och enstaka helgträffar från januari till maj. I juni träffas vi intensivt under tre veckor, med träffar i Näsets kyrka samt läger till Flämslätts kursgård utanför Skara.

Konfirmationsmässa helgen 2-3 juli. *Alternativ konfirmationsdag för er som spelar fotbollscupen i Skådevi.

Datumen i juni 2022:

Vecka 24: 13/6 samt 15-16/6

Vecka 25: Läger söndag 19/6 till onsdag 22/6 i Flämslätt.

Vecka 26: Hela veckan, 27/6-3/7. Konfirmationsdag lördag 2/7 och söndag 3/7.

 

Näset Zoomkonfa

Zoomkonfa blir inte av under läsåret 2021/2022 på grund av för få anmälningar. Vi hänvisar till Näsets sommarkonfa och till övriga konfagrupper i pastoratet.

Obs! Med reservation för ändringar med tanke på coronaviruset. Vi följer självklart och noggrant Folkhälsomyndighetens alla riktlinjer och rekommendationer.