Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Konfirmation i Älvsborgs församling 2020/21

Denna grupp är redan igång. Anmäl er gärna till läsår 2021/22!

Sommargruppen

Start 27 augusti 2020.

Gruppen träffas sedan följande helger:
9-11 oktober
20-22 november
22-24 januari
12-14 mars fredag, lördag och söndag
dessutom söndagen den 25 april hemma i församlingshemmet.

Från sommarlovets början och fram till konfirmationen i Älvsborgs kyrka den 10 juli träffas vi alla vardagar 9.00 – 12.00 förutom 28 juni – 2 juli då vi är på läger på Skara stifts stiftsgård Flämslätt.

Konfirmation: I Älvsborgs kyrka 10 juli

IRL - konfa handlar om ditt liv

Gruppen är fulltecknad men du kan ställa dig i kö.

Start 27 augusti 2020. Gruppen träffas sedan 16:30 – 19:00 varje tisdag från 22 september 2020 - maj 2021. Träffarna avslutas varje gång med att vi firar veckomässa i Älvsborgs kyrka. Eftersom vi alltid går på veckomässan går gruppen på något färre söndagsgudstjänster än andra grupper under året.

Gruppens läger: 24 – 28 oktober 2020 på Skara stifts stiftsgård Flämslätt är tillsammans med övriga vardagsgrupper.   

Konfirmation: i Älvsborgs kyrka 8 maj 2021.

Aktiv - Torsdag/Handbollsgrupp

På torsdagar under terminerna träffas Konfirmandgruppen ”Aktiv” som är tänkt att passa dig som har ett aktivt liv med badminton, dans, fotboll, handboll, segling, tennis eller annat som kanske inte ens är en sport. Tanken är att du ska kunna fortsätt med det du håller på med och också få möjlighet att pratar livnära saker som Gud, Jesus, religion, relationer, varför det är som det är och annat som känns viktigt för Dig och dina kompisar samtidigt som vi för möjlighet att prova på andra sporter och aktiviteter.

Start 27 augusti 2020. Gruppen träffas sedan två timmar i veckan varje torsdag 24 september 2020 - maj 2021.

Gruppens läger: 24-28 oktober 2020 på Skara stifts stiftsgård Flämslätt är tillsammans med övriga vardagsgrupper.

Konfirmation: i Älvsborgs kyrka 22 maj 2020.

Gruppen är fulltecknad! - Seglingsgrupp i samverkan med GKSS 

Gruppen är fulltecknad men du kan ställa dig i kö.

Start: 27 augusti 2020. Gruppen träffas sedan ca. 5-6 helger under 2020-2021.

Läger: en helg i maj 2021.

Seglingsläger 1: Marstrand 21 juni-24 juni

Seglingsläger 2: Vi bor på båtarna den 28 juni-1 juli.

Övning inför konfirmationen i Älvsborgs kyrka den 2 juli.

Konfirmation: 3 juli i Älvsborgs kyrka.

Inga förkunskaper krävs

OBS: Kostnad 2.500 kr

Begränsat antal platser 12 st

Gemensam start och gemensamma tider

Alla grupper börjar med en upptaktskväll i Älvsborg kyrka och församlingshem torsdagen den 27 augusti 2020.

Alla grupper har en eftermiddag om Advent och Jul söndagen den 22 november 2020 och en om Stilla veckan och Påsk söndagen den 28 mars 2021.

För mer information eller svar på frågor, kontakta Karin Bergenheim.

Mer information om de olika gruppernas upplägg

Obs! Med reservation för ändringar med tanke på coronaviruset. Vi följer självklart och noggrant Folkhälsomyndighetens alla riktlinjer och rekommendationer.