Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konfirmation i Älvsborgs församling 2019/20

Här hittar du information som gäller Älvsborgs församlings konfirmandgrupper 2019/20.

Karin  Bergenheim

Karin Bergenheim

Västra Frölunda pastorat

Församlingspedagog Älvsborgs församling

Också när man skrattar kan hjärtat värka.

Ords 14:13