Foto: Matthew Henry/Unsplash

Du är viktig!

Vill du vara med och göra en viktig insats för en medmänniska? Vill du möta människor och göra skillnad? Vill du vara en medarbetare i församlingens arbete för Guds rike? Välkommen att bli volontär och medarbetare i Västra Frölunda församling!

Nya testamentet i Bibeln talar om att det är kyrkans folk som står i centrum när det gäller att visa på församlingens uppdrag i världen. Alla i kyrkan är lemmar i en och samma kropp där alla behövs lika mycket. Församlingslivet är ett därför ett gemensamt arbete för medlemmar, förtroendevalda och anställda.

I vår församling finns det flera områden att engagera sig ideellt. Präster, diakoner och andra anställda kan göra en del för att exempelvis bryta ensamhet eller ge stöd till människor på olika sätt. Men inte sällan är det den enskilde medmänniskan som kan göra hela skillnaden. 

Att någon på sin fria tid väljer att ge en stund av sin dag eller använder sina livskunskaper och erfarenheter för att hjälpa någon som behöver det. Vill du vara med? Oavsett vem du är, tänker vi att du kan bidra med just det du har, med din erfarenhet och det du tycker om att göra.

Vi behöver fler ideella medarbetare till Sopplunchen, Klädinsamlingen, vår Odlar-grupp och fler gudstjänstvärdar. 

Hör av dig till Ulrica Espenholt, diakon om du tycker att det verkar spännande och kan vara något för dig, så får du mer information.

 

Diakoner