Foto: Matthew Henry/Unsplash

Du är viktig!

Vill du vara med och göra en viktig insats för en medmänniska? Vill du möta människor och göra skillnad? Vill du vara en medarbetare i församlingens arbete för Guds rike? Välkommen att bli volontär och medarbetare i Västra Frölunda församling!

Nya testamentet i Bibeln talar om att det är kyrkans folk som står i centrum när det gäller att visa på församlingens uppdrag i världen. Alla i kyrkan är lemmar i en och samma kropp där alla behövs lika mycket. Församlingslivet är ett därför ett gemensamt arbete för medlemmar, förtroendevalda och anställda.

I vår församling finns det flera områden att engagera sig ideellt. Präster, diakoner och andra anställda kan göra en del för att exempelvis bryta ensamhet eller ge stöd till människor på olika sätt. Men inte sällan är det den enskilde medmänniskan som kan göra hela skillnaden. Att någon på sin fria tid väljer att ge en stund av sin dag till att vara hos någon på äldreboendet, ordnar med fika, eller använder sina livskunskaper och erfarenheter för att hjälpa någon som behöver det. Vill du vara med? Här nedanför kan du läsa om olika sätt att vara med och bidra.

Vardagsrummet - måndagsgemenskap

Stora vardagsrummet är en mötesplats som erbjuder gemenskap, kaffestund och sopplunch på måndagar.

Här kan du upptäcka både nya och välkända gemenskaper. Det är en öppen mötesplats dit alla daglediga får komma. Att dela en måltid och träffa människor är ett aktivt sätt att bryta med ensamhet och isolering. Här finns också vår klädutdelning öppen varje måndag.

11.30 Andakt och sopplunch (Stora salen på övervåningen)
12.30 Kaffe och gemenskap (Brasrummet på nedervåningen)

Vissa måndagar är det även en programpunkt i samband med soppan. Mer om hösten program kan du läsa om här. 

Besöksgrupp

I församlingen har det startat en besöksgrupp. Ensamheten är stor mitt ibland oss. Inte minst bland äldre, och alla har inte möjlighet att ta sig ut från sina olika boenden. Därför vill vi samla medmänniskor som vill göra besök hos ensamma äldre, både på boenden och i hemmen. Besöken handlar om att samtala, stimulera till aktiviteter, promenera, läsa högt eller spela spel. Församlingen samarbetar med äldreboenden, hemtjänstgrupper och biståndsbedömare. Uppgifterna kan också handla om att vara med i en besöksgrupp varannan onsdag på äldreboendet Altplatsen, i samband med kyrkans andakt där kl. 13.00. Uppdraget handlar då om att fråga, hjälpa och ledsaga boenden från sina rum till andaktsrummet. 

Besöksgruppen på äldreboendet Altplatsen är varannan onsdag kl. 11.00–13.00. När det gäller enskilda besök kan de ske över olika dagar i veckan. Du får, genom diakon, möjlighet att lära känna de äldre och göra upp ett schema för besök, utifrån de förutsättningar du själv har.

Fondsökarcafé i Västra Frölunda 

Snart (datum kommer) är det tid att ansöka om fondmedel ur olika stiftelser. För många människor är det en välkommen möjlighet att få ett extra ekonomiskt stöd i en utsatt livssituation. Då kommer församlingens diakoner att finnas på plats tillsammans med personal från Västra Frölunda Medborgarkontor för att hjälpa till med att hitta rätt fonder och vägledning i att ansöka. Men vi ser gärna fler som är intresserade av att vara en ”fondhjälpstödjare.” Uppgifterna består i att hjälpa till med att välja rätt fonder till rätt person, hjälpa till att sortera ut rätt bilagor till ansökan, kopiera underlag och vara en hjälp i att skriva ansökan. Kontakta diakon Peter Lendefors om du är intresserad.

”Datum kommer ”-  i Stora salen, Västra Frölunda församlingshem. Det finns också möjlighet att få information och handledning kring ansökningsförfarandet i de aktuella fonderna.

Kyrkvärd

Är du nyfiken på att läsa någon av söndagens Bibeltexter i högmässan? Att hälsa besökare välkommen och dela ut psalmböcker? Kanske är kyrkvärd ett av de finaste uppdrag man kan ha. Ofta är det kyrkvärdarna som kyrkobesökarna möter allra först. Kontakta diakon Britt-Marie Bäckström.

Söndagar i Västra Frölunda kyrka kl. 10.00–13.00. Du bestämmer själv när du har möjlighet att vara med under hösten.

Trivselvärd

Efter högmässan på söndagarna fortsätter vår gemenskap i församlingshemmet. Vi samlas en stund efteråt för samtal och gemenskap. Om du är intresserad av att förbereda för detta är du välkommen att bli trivselvärd.  Uppgifterna består i att brygga kaffe, ta fram fika, duka, ställa iordning och diska. Kontakta diakon Britt-Marie Bäckström.

Söndagar i Västra Frölunda församlingshem, kl. 10.00–13.00. Du bestämmer själv när du har möjlighet att vara med under hösten.

Diakoner