Foto: Pixabay

Förskolan Arken i Tynnered

Förskolan Arken är en förskola i Tynnered med kristen profil. Här byggs den kristna värdegrunden upp från början och ger barnet möjlighet att växa i tro, trygghet och gemenskap!

Förskolan Arken ligger under pastorsexpeditionen i Tynnereds kyrka. Deltidsbarn (så kallade 15-timmars barn) går måndag, tisdag och torsdag 9.00-14.00. Förutom frukost, lunch och mellanmål serveras frukt 2 ggr/dag. Förskolan har egen kö, tillämpar syskonförtur och följer kommunens regler för barnomsorgsavgift (maxtaxa).

Förskolan Arken tar emot barn i åldern 1-6 år. Sex pedagoger arbetar med barnen som ofta delas i tre mindre grupper för att bättre tillgodose alla barns individuella behov av närhet och uppmärksamhet.

Arken arbetar efter förskolans läroplan men med en kristen profil, vilket bl a innebär att barnen ber bordsbön, har dagliga andakter och aktivt medverkar i barn- och familjegudstjänster. Sång och musik är viktiga delar av förskoleverksamheten liksom den dagliga utevistelsen med möjlighet till lek på två gårdar. Förskolan Arken strävar efter att ge barnen en trygg och utvecklande start i livet med en blandning av lek, skratt och lärande - allt i en varm, kristen anda.

Om du är intresserad av att ställa ditt barn i kö eller bara vill komma och se hur vi har det, kontakta förskolechef Catharina Jerlin.
 
Välkommen till Arken!
Catharina  Jerlin

Catharina Jerlin

Tynnereds församling

Förskolechef

Mer om Catharina Jerlin

Förskolechef på förskolan Arken i Tynnereds kyrka.