Foto: Amanda Holmblad

Förskolan Arken i Tynnered

Förskolan Arken är en förskola i Tynnered. En förskola som ger barnet möjlighet att växa i tro, trygghet och gemenskap!

Förskolan Arken ligger i direkt anslutning till Tynnereds kyrka. Deltidsbarn (så kallade 15-timmars barn) går måndag, tisdag och torsdag 9.00-14.00. Förutom frukost, lunch och mellanmål serveras frukt 2 ggr/dag. Förskolan har egen kö, tillämpar syskonförtur och följer kommunens regler för barnomsorgsavgift (maxtaxa).

Förskolan Arken tar emot barn i åldern 1-6 år. Sex pedagoger arbetar med barnen som ofta delas i tre mindre grupper för att bättre tillgodose alla barns individuella behov av närhet och uppmärksamhet.

Arken arbetar efter förskolans läroplan men med en kristen profil, vilket bl a innebär att barnen ber bordsbön, har dagliga andakter och aktivt medverkar i barn- och familjegudstjänster. Sång och musik är viktiga delar av förskoleverksamheten liksom den dagliga utevistelsen med möjlighet till lek på två gårdar. Förskolan Arken strävar efter att ge barnen en trygg och utvecklande start i livet med en blandning av lek, skratt och lärande - allt i en varm, kristen anda.

Om du är intresserad av att ställa ditt barn i kö eller bara vill komma och se hur vi har det, kontakta rektor Catharina Jerlin. Fyll i anmälningsblanketten här och skicka in vid intresse.

 

På Arken arbetar:

Ulla-Karin Andersson, förskollärare
Ann-Charlotte Brännström, barnskötare
Najah Seffo, barnskötare
Annika Björkman, barnskötare
Boi Dinh Le, mathanterare

Telefonnummer till Arken

031-731 64 37 eller 076-137 47 71

Adress

Turkosgatan 1 i Tynnered

 

Välkommen till Arken!

Bilder från Arkens gård

Personal Arken

På förskolan Arken i Tynnereds kyrka arbetare tre barnskötare och en förskollärare.

Så behandlar vi dina personuppgifter - GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss i Svenska kyrkan, Västra Frölunda pastorat. Därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.