FiSK - frågor och svar

Västra Frölunda pastorat har ställt samma frågor till alla kandiderande nomineringsgrupper. Alla har fått chans att svara. Här kan du läsa svaren från nomineringsgruppen FiSK, Fria liberaler i Svenska kyrkan, inför Kyrkovalet 2021.

Varför ställer ni upp i kyrkovalet i Västra Frölunda pastorat?

Vi i FiSK verkar utifrån våra liberala och frisinnade värderingar för att Svenska kyrkan fullgör sitt uppdrag att sprida evangelium om Jesus Kristus. Vi vill säkerställa att anställda, ideellt engagerade och förtroendevalda i kyrkan möter alla människor med en öppen och välkomnande attityd.

Vad är kyrkans roll i samhället om 10 år, tror ni?

FiSK vill att Svenska kyrkan och dess företrädare aktivt ska delta i det offentliga samtalet. Människor har rätt att förvänta sig att kyrkan tar deras frågor på allvar. Genom att delta i debatter och andra samtal om samhället kan kyrkan utvecklas och bidra till att sprida kunskap om religion och etik. Vi anser att kyrkan har ett särskilt ansvar för att lyfta etiska frågeställningar.

Vad är era tre viktigaste mål/frågor under kommande mandatperiod?

FiSK vill att:

  • kyrkan ska vara en tydlig röst i arbetet med ett samhälle fritt från diskriminering, där de mänskliga rättigheterna värnas. 
  • alla ska kunna välja vilken församling de vill tillhöra.
  • kyrkan tar ett socialt ansvar och tar tillvara ideella insatser genom att vara tillgänglig och finnas till för människor i svåra situationer och att vara verksam i omsorgen om de äldre och ensamma.

/Richard Brodd , ordförande FiSK i Göteborgs Stift