Ung ledare

Du som är konfirmerad och vill engagera dig för nya konfirmander kan bli Ung Ledare. Läger, gemenskap och skoj – som under konfirmandtiden – men du får som ung ledare ta ett helt annat ansvar.

Att vara Ung ledare är också en fantastisk möjlighet att fördjupa sin tro. Dessutom är det en bra merit att skriva på CVt.

Som Ung ledare i Västra Frölunda församling får du ta ett större ansvar ju längre du varit ledare. I början får de flesta enklare uppgifter medan du efter ett tag får möjlighet att planera och leda pass och leda de andra ledarna: Allt i enlighet med dina gåvor och vad du längtar efter att göra! Som Ung ledare är du en ovärderlig resurs i församlingen.

Som Ung Ledare kan du också gå in som ideell medarbetare i barnverksamhet, engagera dig i gudstjänster med mera.

Maria Högberg

Maria Högberg

Västra Frölunda pastorat

Församlingspedagog i Västra Frölunda församling