Meny

Samtal i Styrsö församling

Alla människor stöter någon gång på svårigheter i livet. Det kan vara stort eller smått, men det påverkar ens liv. Ofta hjälper det att tala med någon som lyssnar och bryr sig. I Styrsö församling finns tre olika sätt att ha ett samtal mellan fyra ögon.

Samtalsgrupper - Allvarligt talat & Angeläget samtal

Församlingsherde Agneta Olsson bjuder in till samtal i ”Allvarligt talat” på Styrsö och ”Angeläget samtal” på Donsö. Tid enligt överenskommelse. Det finns alltid
möjlighet att boka enskilda samtal också.

Enskilt samtal

Ibland blir livet tungt av krav och svårigheter vi möter. Kanske det behövs någon utomstående som kan lyssna och stötta. En person som dessutom har tystnadsplikt.  Om du känner ett sådant behov, är du välkommen att kontakta någon av våra präster. Vi bestämmer tillsammans en lämplig tid och plats för samtal. Ibland räcker det med ett enda möte, ibland kan det behövas flera tillfällen. Du får lika gärna höra av dig om du inte tycker att du har problem, men gärna vill diskutera livsfrågor och funderingar. Bikt

Bikt är en urgammal förmån som finns i alla kyrkor, men i lite olika form. I Svenska kyrkan är bikten en del av det enskilda samtalet och innebär att du får lov att lasta av dig något som du vill be om förlåtelse för. Du får möjlighet att göra detta inför Gud och en annan människa, en präst, som sedan uttalar syndernas förlåtelse på Jesu Kristi uppdrag. Bikt omfattas av tystnadsplikt.

Samtalsstöd

Församlingsherde Agneta Olsson är utbildad psykoterapeut inom S:T Lukas i Göteborg och finns till för dig som behöver samtalsstöd och själavård. Samtalsstöd omfattas av tystnadsplikt.

Ansvarig: Agneta Olsson, församlingsherde och leg. psykoterapeut.

Agneta Olsson

Agneta Olsson

Västra Frölunda pastorat

Församlingsherde Styrsö församling