Foto: Pixabay

En fot i golvet

Livet är inte alltid enkelt. Alla drabbas vi av en kris någon gång i livet; sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa eller liknande. En fot i golvet är en samtalsgrupp med start 17 september 2020.

Livet är inte alltid enkelt. Alla drabbas vi av en kris någon gång i livet; sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa eller något annat.

Namnet på den här samtalsgruppen kommer från boken En fot i golvet : om en resa genom landet Kris av Åsa Lindell. Utifrån den boken för vi under läsåret som följer ett samtal kring hur vi tar oss igenom livets kriser. 

Vi planerar att träffas 8 gånger under året. Varje träff är två timmar. Att delta kostar 300 kronor. Då ingår boken samt fika under träffarna.

Första träffen blir 17 september 18.30–20.30 i Älvsborgs församlingshem. Vi börjar med drop-in-fika. Vid den träffen bestämmer vi när vi träffas fortsättningsvis under året. 

Anmäl dig senast 11 september, på telefon eller mail.

Ledare för gruppen är diakon Ingela Flood 731 87 07, ingela.flood@svenskakyrkan.se och församlingspedagog Karin Bergenheim, 731 87 08, karin.bergenheim@svenskakyrkan.se

Välkommen!

Karin  Bergenheim

Karin Bergenheim

Västra Frölunda pastorat

Församlingspedagog Älvsborgs församling

Ingela  Flood

Ingela Flood

Västra Frölunda pastorat

Diakon Älvsborgs församling